အဝတ်အထည်များ

View as Grid List
Sort by
Display per page

ယောရွှေအိုး ပိုးပွဲတက် (အမျိုးသား လုံချည်)

ပိုးထည်ပုဆိုး ဖြစ်သည့်အတွက် ပွဲတတ်ရာတွင်ဝတ်ဆင်ရန်အတွက် သင့်တော်ပါသည်။
14,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Handmade
3,800 Ks 3,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Size - 183cm x 105cm
3,800 Ks 3,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Myanmar Handmade Size - 183cm x 105cm
3,800 Ks 3,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Myanmar Handmade Size - 183cm x 105cm
3,800 Ks 3,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Myanmar Handmade Size - 183cm x 105cm
3,800 Ks 3,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Myanmar Handmade Size - 183cm x 105cm
3,800 Ks 3,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Myanmar Handmade Size - 183cm x 105cm
3,800 Ks 3,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Myanmar Handmade Size - 183cm x 105cm
3,800 Ks 3,500 Ks

ရိုးရာချည်ထည်အစ ( ၂ကိုက်)

Myanmar Handmade Size - 183cm x 105cm
3,800 Ks

မေချစ်သူ ပိုးနေတိုး လုံချည်

ပိုးချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်
9,000 Ks

မေချစ်သူ နေတိုးပိုးချိတ် လုံချည်

ပိုးချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်။
11,000 Ks

မေချစ်သူ မြပွင့်ဖြူ ၁/၄၀

၁/၄၀ ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းဒေသထွက် ကလေးဝတ်ချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်။
4,500 Ks

မေချစ်သူ ကြွေမွန် ၂/၁၀၀

၂/၁၀၀ ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်။
12,000 Ks

မေချစ်သူ ပိုး XO လုံချည်

ပိုးချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်
9,000 Ks

မေချစ်သူ ပိုးတော်ဝင် လုံချည်

ပိုးချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်။
9,000 Ks

မေချစ်သူ မွန်လတ် ၁/၄၀ လုံချည်

၁/၄၀ ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်
5,000 Ks

မေချစ်သူ ကချင်ပုဆိုး ၁/၄၀

၁/၄၀ ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်။
5,500 Ks

နေသူရိန် ကချင်ပုဆိုး ၁/၄၀

၁/၄၀ ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်။
5,500 Ks

မေချစ်သူ မှိုတက်ဒီဇိုင်း ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
11,500 Ks

မေချစ်သူ မွန်ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
9,500 Ks

မေချစ်သူ မအေးသောင်း ပိုးပန်းဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
6,500 Ks

မေချစ်သူ နန်းဒေဝီ ဒေါင်စင်း ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
7,000 Ks

မေချစ်သူ စီးကရင် ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
6,300 Ks

လွင်လွင်သော် အင်းလေးဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
7,000 Ks

လွင်လွင်သော် စက်ပန်းထိုးဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
10,000 Ks

လွင်လွင်သော် ပေါင်းသားချည်ထည်ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
7,000 Ks

မေချစ်သူ နန်းမဟာချိတ်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
6,300 Ks

လွင်လွင်သော် စက်ပန်းထိုး ကချင်ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
10,000 Ks

လွင်လွင်သော် ပေါင်းသားချည်ထည်ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
7,000 Ks

လွင်လွင်သော် ပေါင်းသားချည်ထည်ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
7,000 Ks

လွင်လွင်သော် ပေါင်းသားချည်ထည်ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
7,000 Ks

လွင်လွင်သော် ပေါင်းသားချည်ထည်ဝမ်းဆက်

မြန်မာ့ချည်စစ်စစ် သဘာဝဆိုးဆေးစစ်စစ် ချည်စ
7,000 Ks

မေချစ်သူ ကြွေမွန် ၂/၁၀၀

၂/၁၀၀ ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်
12,000 Ks

မေချစ်သူ ကြွေမွန် ၂/၁၀၀

၂/၁၀၀ ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အနံကြီးကွင်းကျယ် အရည်အသွေးအာမခံ ဝမ်းတွင်းချည်ချောလုံချည်ဖြစ်ပါတယ်။
12,000 Ks

အမျိုးသမီးဝတ် ညအိပ်ဝတ်စုံ ဂါဝန် ချုပ်ခ သီးသန့်

ယခုပြသထားသော ချုပ်ပုံဒီဇိုင်းများမှာ နမူနာဖြစ်ပါသောကြောင့် ချုပ်လိုသော ပုံစံအား သီးသန့်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
10,000 Ks

KK-Pulake Socks

Cotton-80%, Nylon-20%
1,000 Ks

Polo Socks

Cotton-80%, Nylon-20%
1,500 Ks

ရွှေအုပ် မန္တလေး ဖိနပ် (စုံတွဲ)

Shwe Oak Mandalay Slippers (For Couple Set)
16,000 Ks

ပိုးယုံပန်းထိုး မီးပုံး ဝမ်းဆက် (၃ကိုက်)

မီးပုံး ဝမ်းဆက် (၃ကိုက်)
14,500 Ks

လီနင်ရေမွှေး+ရှမ်းကန် (အထူအသားကောင်း)

လုံချည် (နှစ်ကိုက်) + အင်္ကျီ (အနံကြီး တစ်ကိုက်) - ပေါင် 200ထိချုပ်လို့ရပါသည်။
9,000 Ks

POLO-SHIRT (100% Thai Made Cotton)

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ် လက်တို ပိုလိုတီရှပ် ရိုးရှင်းပြီး ခေတ်မီသော ဒီဇိုင်း 100% Micro Juti ထည်မှ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး နူးညံ့ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော အထိအတွေ့ ရှိပါသည်။ ချွေးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အိုက်စပ်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအသက်ရှူနိုင်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်သည် အလွယ်တကူလျှော်ဖွတ်နိုင်ပြီး အခြောက်မြန်သည်။
23,000 Ks 18,000 Ks

T-SHIRT (L-Size) (100% Thai Made Cotton)

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ် အင်္ကျီလက်တိုတီရှပ် လှပသောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် 100% Cotton ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်၊ ဝတ်ရအဆင်ပြေသည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်။ ပေါ့ပါးသောအထည်သည် ချွေးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အိုက်စပ်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအသက်ရှူနိုင်သည်။
7,500 Ks

T-SHIRT (M-Size) (100% Thai Made Cotton)

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ် အင်္ကျီလက်တိုတီရှပ် လှပသောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် 100% Cotton ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်၊ ဝတ်ရအဆင်ပြေသည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်။ ပေါ့ပါးသောအထည်သည် ချွေးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အိုက်စပ်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအသက်ရှူနိုင်သည်။
6,500 Ks

T-SHIRT (S-Size) (100% Thai Made Cotton)

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ် အင်္ကျီလက်တိုတီရှပ် လှပသောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် 100% Cotton ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်၊ ဝတ်ရအဆင်ပြေသည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်။ ပေါ့ပါးသောအထည်သည် ချွေးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အိုက်စပ်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအသက်ရှူနိုင်သည်။
6,000 Ks

T-SHIRT (XL-Size) (100% Thai Made Cotton)

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ် အင်္ကျီလက်တိုတီရှပ် လှပသောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် 100% Cotton ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်၊ ဝတ်ရအဆင်ပြေသည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်။ ပေါ့ပါးသောအထည်သည် ချွေးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အိုက်စပ်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအသက်ရှူနိုင်သည်။
8,000 Ks

T-SHIRT (XXL-Size) (100% Thai Made Cotton)

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝတ် အင်္ကျီလက်တိုတီရှပ် လှပသောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် 100% Cotton ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်၊ ဝတ်ရအဆင်ပြေသည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်။ ပေါ့ပါးသောအထည်သည် ချွေးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အိုက်စပ်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအသက်ရှူနိုင်သည်။
9,000 Ks

T-SHIRT FOR KID (100% Thai Made Cotton)

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးကလေးဝတ် အင်္ကျီလက်တိုတီရှပ် လှပသောဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် 100% Cotton ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောအထည်၊ ဝတ်ရအဆင်ပြေသည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်။ ပေါ့ပါးသောအထည်သည် ချွေးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အိုက်စပ်မဖြစ်စေဘဲ ကောင်းစွာအသက်ရှူနိုင်သည်။
5,500 Ks