လှူဖွယ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး

View as Grid List
Sort by

မြတ်သင်္ကန်း (ဂျပန်မာတင်)

ဂျပန်မာတင် ဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဂျပန်မာတင် သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
65,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (၃၃၃ ဘိုမမာတင်သင်္ကန်း)

၃၃၃ ဘိုမမာတင်သင်္ကန်း ဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ၃၃၃ ဘိုမမာတင် သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
65,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (ဂျပန်လီနင်သင်္ကန်း)

ဂျပန်လီနင်သင်္ကန်းဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဂျပန်လီနင် သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
60,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (အင်တာနက်သရီးရိုင်ဖယ် သင်္ကန်း)

အင်တာနက်သရီးရိုင်ဖယ် သင်္ကန်းဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ အင်တာနက်သရီးရိုင်ဖယ် သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
35,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (ဂျပန်စကိတ်သင်္ကန်း)

ဂျပန်စကိတ်သင်္ကန်းဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဂျပန်စကိတ် သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
32,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (အင်တာနက်စကိတ်သင်္ကန်း)

အင်တာနက်စကိတ်ဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ အင်တာနက်စကိတ် သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
30,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (ရှင်ကြီး) ဒွိစုံ

ဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ (ရှင်ကြီး) ဒွိစုံ သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
30,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (ရှင်လတ်) ဒွိစုံ

ဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ (ရှင်လတ်) ဒွိစုံ သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
29,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (ရှင်ငယ်) ဒွိစုံ

ဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ (ရှင်ငယ်) ဒွိစုံ သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
28,000 Ks

မြတ်သင်္ကန်း (ကထိန်သင်္ကန်း) ဒုကုဋ် ၂၅ ခန်း

ဝိနည်းတော်နှင့်အညီချုပ်လုပ်ထားသော မြတ်သင်္ကန်းတိုက်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဒုကုဋ် ၂၅ ခန်း သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
70,000 Ks

သံဃာတော်စီး ဖိနပ်

သုခစင်္ကြန်ဖိနပ်တိုက်မှထုတ်လုပ်ထားသော သံဃာတော်စီးဖိနပ် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
10,000 Ks

သံဃာတော်စီး ဖိနပ်

သုခစင်္ကြန်ဖိနပ်တိုက်မှထုတ်လုပ်ထားသော သံဃာတော်စီးဖိနပ် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4,500 Ks

ဘုန်းကြီးစီး ဖိနပ်

12,000 Ks