မိရွှေခက် စမတ်ဝိုင်း ငါးလိပ်ခြောက် (၂၀ ကျပ်သား)

အဝိုင်းကြီး နှင့် အဝိုင်းသေး ၂မျိုးရှိ အဝိုင်းသေးက ပို၍ စားကောင်းသည် အချိုခြောက် ၂၀ ကျပ်သား
Vendor: Jmart FMCG
6,600 Ks
Product tags