ရိုးဝါး ဝါးမီးသွေး ဆပ်ပြာဆီ (၁ လီတာ)

၁ လီတာ ရိုးဝါး၊ ဝါးမီးသွေး လက်ဆေး/ပန်းကန်ဆေး ဆပ်ပြာဆီ
Vendor: Jmart FMCG
3,000 Ks