သံဃာတော်စီး ဖိနပ်

သုခစင်္ကြန်ဖိနပ်တိုက်မှထုတ်လုပ်ထားသော သံဃာတော်စီးဖိနပ် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4,500 Ks