ဦးကါက မြန်မာလက်ဖက်ခြောက်

U Kar Ka Myanmar Tea Company

The marriage between U Kar Kar and Daw Sein signified the beginning of a new family, and a new business. With outstanding work ethic and a strong sense of family, the couple founded U Kar Ka Daw Sein, a green tea business while raising 10 children. Since then the business had been passing down from generations to generations for more than 90 years. Although U Kar Ka Company started out as a small family business, it exists today as an organization with over 300 employees. U Kar Ka Daw Sein company currently have 2 branches in Mandalay and 3 branches in Yangon and our products are available in many of the supermarket chains in Myanmar. In 2016, our company introduce the most healthiest and hygienic laphat in Myanmar by using Retort Sterilization Process.

Our most distinctive features of our laphat is that it is oil free and has a shelf life of 1 year without any form of chemical preservatives. In the year 2018, we open U Kar Ka Daw Sein Healthy & Happy restaurant in Mandalay in order to promote and sell that laphat can be consumed not only in traditional ways but can collaborate in many other cultures. Throughout the ages, U Kar Ka Co Ltd. survived World War II, a radical political transition of the country, and the fast paced socioeconomic changes of the 21st century. It has done so by embracing innovation and integrity while maintaining its culture and tradition. Today, it is a well-respected brand and a market leader in the Myanmar tea industry.

View as Grid List
Sort by
Display per page

ဦးကါက+ဒေါ်စိန် ဇယန်းလက်ဖက်နှပ် အချို

Net Weight - 80g , ၅ကျပ်သား
1,200 Ks

ဦးကါက+ဒေါ်စိန် ဇယန်းချဉ်နံ့ သဘာဝလက်ဖက်ခြောက်

Net Weight - 400g ( ၂၅ ကျပ်သား )
2,950 Ks

ဦးကါက+ဒေါ်စိန် လှော်သင်းနံ့ သဘာဝလက်ဖက်ခြောက်

Net Weight - 400g ( ၂၅ ကျပ်သား )
3,000 Ks

ဦးကါက+ဒေါ်စိန် Black Tea အချိုခြောက်

Net Weight - 400 g, 800 g
2,747 Ks