( အမဲမွကြော် အစပ် ) ဇင် မိသားစု စားသောက်ကုန်

ဗူး
3,500 Ks