( အမဲသားမျှင်) ဇင် မိသားစု စားသောက်ကုန်

ဗူး
3,500 Ks