( ဝက်ပေါင်ခြောက်ကင် ) အထုပ် ဇင် မိသားစု စားသောက်ကုန်

အထုပ်
3,500 Ks